A Lionban van egy All My Files nevű hozzáférés, ami gyakorlatilag az összes, merevlemezen lévő fájlt listázza, a találatokat pedig lehet szűkíteni. Ennek az All My Files-nak pedig van egy ikonja, ami a Dockon ugyan túl kicsire van zsugorítva, hogy közelebbről szemügyre lehessen venni, de a rendszerben megtalálható az ikon teljes mérete. Íme:

A kilógó papírokon található szövegek nem a híres Lorem Ipsumból vannak, hanem Steve Jobs leghíresebb idézeteinek állítanak mementót. Az idézetek:

“In most people's vocabularies, design means veneer. It's interior decorating. It's the fabric of the curtains of the sofa. But to me, nothing could be further from the meaning of design. Design is the fundamental soul of a human-made creation that ends up expressing itself in successive outer layers of the product or service.”

A legtöbb ember fejében a dizájn a borítást jelenti. A belső dekorációt. A függöny és a kanapé anyagát. De az én fejemben semmi sem állhatna távolabb a dizájn fogalmától. A dizájn az alapvető szellem egy ember alkotta tárgyban, ami végül a termékben vagy a szolgáltatásban megmutatkozik.

 “A lot of companies have chosen to downsize, and maybe that was the right thing for them. We chose a different path. Our belief was that if we kept putting great products in front of customers, they would continue to open their wallets.”

Rengeteg cég választja a méretcsökkentést, és talán nekik ez a megfelelő. De mi egy másik utat választunk. Mi azt valljuk, hogy ha remek termékeket teszünk a fogyasztó elé, akkor az újra és újra kinyitja a pénztárcáját.

 “You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they'll want something new”

Nem kérdezheted meg az ügyfeleidtől, mit szeretnének, hogy aztán megpróbáld azt elkészíteni nekik. Mire befejezed, már mást akarnak majd.

“Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes... the ones who see things differently - they're not fond of rules... You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them because they change things... they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.”

Köszöntsük az őrülteket, a be nem illeszkedőket, a bajkeverőket, a gömbölyűeket a derékszögű lyukban... akik máshogy látják a dolgokat - akik nem szeretik a szabályokat... hivatkozhatsz rájuk, ellenkező véleményed lehet, felmagasztalhatod vagy rágalmazhatod őket, az egyetlen, amit nem tudsz megtenni, hogy nem veszül róluk tudomást, mert megváltoztatják a dolgokat... Előre tolják az emberiség szekerét, és miközben sokan csak az őrültet látják, mi a zsenit; mert akik eléggé bolondok, hogy azt higgyék, megváltoztathatják a világot, meg is teszik.

 “How else can you stare at an empty canvas and see a work of art? Or sit in silence and hear a song that’s never been written?”

Hogyan is tudnál bámulni az üres vászonra, és látni a műalkotást? Vagy csendben ülni, és meghallani egy olyan dalt, amit még nem írtak meg?

 “Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” 

Rövid az életed, ne éld valaki másét. Ne hagyd, hogy csapdába ejtsenek a dogmák...A legfontosabb, hogy legyen bátorságod a saját szívedet és intuícióidat követni. Minden más csak másodlagos.

 “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works…” 

A dizájn nemcsak arról szól, valami hogyan néz ki, vagy milyen érzést kelt. A dizájn az, ahogyan működik...

Olvasva néhány kommentet itt a blogon az utóbbi időben, pont jó, hogy felelevenítjük ezeket a gondolatokat. Az Apple-termékek filozófiáját, a dizájn definícióját.